Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

1. Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με συνημμένα:

- Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη εις διπλούν

- Παράβολο 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας )από Δημόσιο Ταμείο

- Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση

Σημ. σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει τα παραπάνω να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.) και για τους ευρισκόμενους εκτός της Επικράτειας από την Προξενική Αρχή

2. Στην αίτηση του Ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και καταγράφονται και καταγράφονται τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης.) τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης

3. Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης (που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος) η σφραγίδα πληρότητας

Σημ. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να τίθενται ταυτόχρονα κατά την υποβολή της αίτησης κλπ. εάν διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης

4. Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 6 του ν.3843/2010.

5. Μετά την διαπίστωση της πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Εισφοράς όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.

6. Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα διπλότυπα στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη και τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.

7. Με την Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του Άρθρου 6 του ν.3843/2010, θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του εδικού προστίμου.

8. Η πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ο.Τ.Α. του ειδικού προστίμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr του ΥΠΕΚΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Αμοιβή δικηγόρου: Υποχρεωτική για κάθε αγορά αξίας άνω των 30.000€. Για ακίνητα αξίας άνω των 44.000€ η αμοιβή ορίζεται στο 0,5% της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας για το γραμμάτιο του Δ.Σ.Α καθώς και εφάπαξ ποσό που ορίζεται από τον δικηγόρο επιλογής του πελάτη για τον νομικό έλεγχο του ακινήτου. Για τα πρώτα 44.000 είναι 1%.

Αμοιβή συμβολαιογράφου: 1,2 – 1,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Αμοιβή κτηματομεσίτη: 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου συν Φ.Π.Α 23%

Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: 0,5% επί της αναγραφομένης στο συμβόλαιο αξίας. Αν η εγγραφή γίνει στο κτηματολόγιο το τέλος διαμορφώνεται σε 0.6%

Εγγραφή προσημείωσης: Αν η αγορά γίνεται με δάνειο η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κοστίζει από 0,80 έως 0,85% επί της αξίας της προσημείωσης.
Η προσημείωση εγγράφεται για ποσόν ίσο με το 120% του δανείου.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Φορολόγηση για κάθε κατοικία εκτός της πρώτης:

1) για το τμήμα του τιμήματος μέχρι 20.000,00 €, συντελεστής 8%
2) για το υπόλοιπο τίμημα, συντελεστής 10%
το ποσόν φόρου που θα προκύψει, επιβαρύνεται με ποσοστό 3% δημοτικού φόρου.
Οι παραπάνω συντελεστές δεν μεταβάλλονται, ανάλογα με το αν μια περιοχή έχει Πυροσβεστική ή όχι, όπως μέχρι σήμερα.

Αφορολόγητα όρια πρώτης κατοικίας:

1) για αγορά κατοικίας από άγαμο, 200.000,00 €
2) για αγορά κατοικίας από έγγαμο, 250.000,00 €
για κάθε παιδί, η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 25.000,00 € για τα δύο πρώτα
και 30.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
4) για αναπήρους άνω του 67%, 275.000,00 €
5) για αγορά οικοπέδου από άγαμο, 50.000,00 €
6) για αγορά οικοπέδου από έγγαμο, 100.000,00 €
7) προσαύξηση κατά 10.000,00 € για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 15.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα

Σημαντικές μεταβολές:
- απαλλάσσονται πλέον από το φόρο, για αγορά πρώτης κατοικίας, εκτός από την κυρίως κατοικία μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης
- η αγορά πρώτης κατοικίας αποτελεί πλέον τεκμήριο
- δυσχεράνθηκε, μέχρι κατάργησης, η δυνατότητα να γίνονται άτυπες δωρεές χρημάτων από συγγενείς και φίλους, ώστε να καλυφθούν τεκμήρια αγοράς, δεδομένου ότι ο φόρος ορίζεται για πρώτου βαθμούς συγγενείς σε 10% για κάθε τέτοιου είδους δωρεά ανεξαρτήτως ποσού, 20% για τους δωρητές-απώτερους συγγενείς και 40% για τους μη συγγενείς.