Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ


Δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η βεβαίωση ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ που θα υπογράφουν οι μηχανικοί  και υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να επισυνάπτουν  στα συμβόλαια. Η βεβαίωση  αφορά μόνο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, δέχεται μικροαποκλίσεις έως 2% και αναφέρει ''εμφανείς'' αυθαίρετες κατασκευές. Επίσης αναφέρει τα σχέδια και λοιπά έγγραφα που πρέπει να παραδώσει ο ιδιοκτήτης στο μηχανικό μαζί με δική του δήλωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.
Συνεπώς είναι σοβαρά εκτεθειμένοι οι μηχανικοί, που υπέγραψαν τις βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρονταν σε όλο το κτίριο (κι ας επισυνάφθηκαν σε συμβόλαιο που αφορούσε αποθήκη υπογείου σε πολυκατοικία) και δεν έκαναν αναφορά σε μικροαποκλίσεις κ.λ.π.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΔΩ
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ


O αγοραστής ενός ακινήτου δεν υποχρεούται να προσκομίσει κανένα έγγραφο παρά μόνο την ταυτότητά του και τα χρήματα φυσικά.
Επίσης μία μέρα πριν το συμβόλαιο θα πρέπει να επισκεφθεί την εφορία για να πληρώσει το φόρο που αναλογεί στο ακίνητο ή αν δικαιούται να πάρει φοροαπαλλαγή.ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ:

1) για το τμήμα του τιμήματος μέχρι 20.000,00 €, συντελεστής 8%
2) για το υπόλοιπο τίμημα, συντελεστής 10%
το ποσόν φόρου που θα προκύψει, επιβαρύνεται με ποσοστό 3% δημοτικού φόρου.
Οι παραπάνω συντελεστές δεν μεταβάλλονται, ανάλογα με το αν μια περιοχή έχει Πυροσβεστική ή όχι, όπως μέχρι σήμερα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

1) για αγορά κατοικίας από άγαμο, 200.000,00 €
2) για αγορά κατοικίας από έγγαμο, 250.000,00 €
για κάθε παιδί, η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 25.000,00 € για τα δύο πρώτα
και 30.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
4) για αναπήρους άνω του 67%, 275.000,00 €
5) για αγορά οικοπέδου από άγαμο, 50.000,00 €
6) για αγορά οικοπέδου από έγγαμο, 100.000,00 €
7) προσαύξηση κατά 10.000,00 € για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 15.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα


Η φοροαπαλλαγή δεν ισχύει αν ο αγοραστής έχει ακόμα και οικόπεδο και αγροτεμάχιο,σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας,  που κτίζει ακίνητο τόσων τετραγωνικών όσων προβλέπει ο νόμος για την κάλυψη των οικιστικών του αναγκών.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ : 


Απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας δίνεται και  δεύτερη φορά, εφ όσον: 
 α) αν δεν ικανοποιούνται πλέον οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασής του και
 β) πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου της πρώτης απαλλαγής, με βάση τις αξίες της νέας αγοράς (σημερινές)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
- απαλλάσσονται πλέον από το φόρο, για αγορά πρώτης κατοικίας, εκτός από την κυρίως κατοικία μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης
- η αγορά πρώτης κατοικίας αποτελεί πλέον τεκμήριο
- δυσχεράνθηκε, μέχρι κατάργησης, η δυνατότητα να γίνονται άτυπες δωρεές χρημάτων από συγγενείς και φίλους, ώστε να καλυφθούν τεκμήρια αγοράς, δεδομένου ότι ο φόρος ορίζεται για πρώτου βαθμούς συγγενείς σε 10% για κάθε τέτοιου είδους δωρεά ανεξαρτήτως ποσού, 20% για τους δωρητές-απώτερους συγγενείς και 40% για τους μη συγγενείς.


          

       

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση μιας αγοραπωλησίας απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα που εκδίδονται πάντα από τον πωλητή.Ο φάκελος ενός ακινήτου που θα ζητηθεί αρχικά από τον δικηγόρο του αγοραστή και αμέσως μετά από τον συμβολαιογράφο που θα πραγματοποιήσει την αγοραπωλησία περιλαμβάνει τα εξής.

1.
Δικαιολογητικά για μεταβίβαση ακινήτου, με τη σειρά που χρειάζονται:

 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο/α κτήσης)
 2. Τοπογραφικό οικοπέδου (εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο) , με τις δηλώσεις των Ν. 651/77 και 1337/83
 3. Αδεια οικοδομής από την Πολεοδομία
 4. Τοπογραφικό οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μεταβιβαζομένου ακινήτου (διαμερίσματος, αποθήκης, θέσης στάθμευσης), σφραγισμένα από την Πολεοδομία
 5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου (εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό)
 6. Εγγραφο περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων χώρων
 7. Βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή βεβαίωση καταχώρησης του αυθαιρέτου και καταβολής του προβλεπομένου προστίμου
 8. Τ.Α.Π. (εκδίδεται από το τμήμα εσόδων του αντιστοίχου Δήμου, με την προσκόμιση του συμβολαίου και του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ, εξοφλημένου)
 9. Φορολογική ενημερότητα πωλητή (αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στην Εφορία, το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να το λάβει ο συμβολαιογράφος μέσω φάξ από το ΤΑΧΙS)
 10. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι έμπορος, μέλος ΟΕ κλπ ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 χρόνια
 11. Πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονομίας, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομία και ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-1995

Σημείωση:

-          Η άδεια οικοδομής, το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης και οι κατόψεις, απαιτούνται μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί τραπεζικό δάνειο. Αλλιώς, είναι προαιρετικά, εφόσον τα θέλει ο αγοραστής για το αρχείο του ή τα ζητήσει ο μηχανικός του
-          Αν το μεταβιβαζόμενο είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει προοπτική δόμησής του, συνιστάται η λήψη πιστοποιητικού δασαρχείου, το οποίο ζητούν οι περισσότεροι ενήμεροι αγοραστέςΠαρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


 Άκυρη  κάθε μεταβίβαση κτιρίου από τις 21/9/2011 χωρίς πιστοποιητικό ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ. Ωστόσο ούτε η μορφή του πιστοποιητικού ούτε τα έγγραφα που απαιτούνται  δεν έχουν γίνει γνωστά στους μηχανικούς που θα τα εκδώσουν !
 
Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, υπολογίζει η κυβέρνηση να έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις της για το πιστοποιητικό μη αυθαιρεσιών ( διαβάστε το προηγούμενο άρθρο ) που απαιτείται  για τη  μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε οποιαδήποτε χρήσης κτίριο.
Το πιστοποιητικό  θα υπογράφεται από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο που πουλάει δεν έχει αυθαιρεσίες ούτε στο κτίσμα ούτε στη χρήση του.  Αν το κτίριο έχει αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης χώρων θα πρέπει πριν μεταβιβασθεί να γίνει η τακτοποίηση  με καταβολή του αναλογούντος προστίμου .
Όσο για τα έγγραφα, το κόστος και το χρόνο που απαιτείται  για την έκδοσή του πιστοποιητικού «Μη αυθαιρεσιών» δεν υπάρχει ακόμα σχετική  ενημέρωση.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ


Την Τρίτη 13/9 ψηφίστηκε ο νόμος για την τακτοποίηση των  αυθαίρετων κατασκευών.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι ιδιοκτήτες των αυθαίρετων κτιρίων αλλά και αυτών που έχουν  οικοδομική άδεια αλλά έχουν κάνει υπερβάσεις  θα μπορούν να τακτοποιήσουν το σύνολο του αυθαιρέτου ή τις πέραν της άδειας αυθαιρεσίες.
Για παράδειγμα στον νόμο για τη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν εκτός από τα κλασικά αυθαίρετα, κτίρια που έχουν υπέρβαση στο επιτρεπόμενο ύψος και όγκο του κτιρίου γενικότερα, στα επιτρεπόμενα τετραγωνικά δόμησης, στα επιτρεπόμενα τετραγωνικά κάλυψης με αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, αλλά και κτίρια με άλλες αυθαιρεσίες που θα πρέπει να διευκρινισθούν από τις συνοδευτικές εγκυκλίους του νόμου.
Σε κάθε δικαιοπραξία (πώληση,  μεταβίβαση, επικαρπία ακινήτου κ.λπ) εν ζωή, που θα συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ΦΕΚ),  καθώς και σε σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες να δηλώνεται και να βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές.
Οι συμβολαιογράφοι που θα συντάσσουν συμβόλαια, οι μεσίτες, οι δικηγόροι, οι υποθηκοφύλακες και οι λοιποί που εμπλέκονται σε αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η παραπάνω δήλωση και βεβαίωση, θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή έως 100.000€ ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. Οι παραπάνω ποινές αφορούν και τους μηχανικούς που θα χορηγήσουν ανακριβή βεβαίωση στους οποίους επιπλέον θα επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος.

Συνεπώς για να μπορέσει κάποιος να μεταβιβάσει το ακίνητό του θα πρέπει να  εξασφαλίσει την παραπάνω βεβαίωση  μηχανικού, άρα να μην έχει αυθαιρεσίες το ακίνητό του. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα ετοιμάσει τη βεβαίωση που υπογράφουν οι μηχανικοί και γίνεται προσπάθεια αυτή να αφορά μόνο σημαντικές παρανομίες (σημαντικές υπερβάσεις ύψους, δόμησης, όγκου, αλλαγές χρήσεως) και όχι μικροαυθερεσίες (π.χ υπέρβαση ύψους κατά 5 εκατοστά, μικρότερο από το προβλεπόμενο λεβητοστάσιο κ.λ.π) γιατί σε αυτή την περίπτωση το 95% των ακινήτων σε όλη τη χώρα θα πρέπει να ενταχθεί στο νόμο για ρύθμιση.

Ο νόμος εξαιρεί από τη ρύθμιση ακίνητα προ του 1955, ακίνητα που έχουν νομιμοποιηθεί με άλλους νόμους (νόμος Τρίτση 1983) και που έχει περατωθεί η διατήρησή τους με το νόμο 3843/2010 (ημιυπαίθριοι), όταν όμως τα ακίνητα αυτά δε βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο πόλης, σε δάσος, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο κ.λ.π

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει υπόγειο35 τ.μ  που είναι κατοικία και στη δήλωσή του με το νόμο για τους ημιυπαίθριους δήλωσε 24 τ.μ για να πληρώσει μικρότερο πρόστιμο δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητό του γιατί δε θα πάρει τη βεβαίωση.

Τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος για τη ρύθμιση σε γενικές γραμμές είναι ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χ 15% Χ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Χ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. Οι συντελεστές είναι αρκετοί και εξαρτώνται από την ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας, από τον αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού, το είδος της παράβασης κ.λ.π.
Με την πληρωμή του προστίμου αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός μέχρι 28/7/2011.
Εν αναμονή των διευκρινιστικών εγκυκλίων, των υπουργικών αποφάσεων και πιθανής τροπολογίας του νόμου οπότε και θα γίνει  νέα ενημέρωση.

για την Epsilon Team
Μιχάλης Σιδηρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ – Μ.Β.Α
Ενεργειακός Επιθεωρητής, Αρ. Μητρώου 341
Εκτιμητής Ακινήτων ΑΤΕ bank

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Η εταιρεία μας από σήμερα 12/9/2011 σε συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης διασφαλίζει για τους πελάτες της στεγαστικά δάνεια με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.
Αν χρειάζεστε στεγαστικό δάνειο επικοινωνήστε άμεσα  μαζί μας. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για οικονομική προέγκριση δανείου

Υπάλληλοι - Συνταξιούχοι
Ø  Tαυτότητα
Ø  Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας (1 - 3 έτη)
Ø  Μισθωτοί: 3 τελευταίοι μισθοί – Συνταξιούχοι: 3 αποδείξεις σύνταξης
Ø  Σύμβαση εργασίας ή αναγγελία πρόσληψης (στον ΟΑΕΔ)
Ø  Τελευταίο Ε9 (αν υπάρχει)
Ø  Ε2 τελευταίας χρονιάς (σε περίπτωση που οι δανειζόμενοι έχουν εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια)

Ελεύθεροι επαγγελματίες
Ø  Tαυτότητα
Ø  Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας (3 έτη)
Ø  3 Ε3 ή Ε5 (ανάλογα με τα βιβλία του επαγγελματία
Ø  Τελευταίο Ε9 (αν υπάρχει)
Ø  Ε2 τελευταίας χρονιάς (σε περίπτωση που οι δανειζόμενοι έχουν εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια)


Για τους εγγυητές ισχύουν όπως τα παραπάνω αλλά οικονομικά στοιχεία για 1 έτος.

Για τη διενέργεια νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου

Ø  Αντίγραφο τίτλου κτήσης του ακινήτου (τελευταία συμβολαιογραφική πράξη)
Ø  Οικοδομική άδεια
Ø  Κατόψεις οριζοντίων ιδιοκτησιών
Ø  Τοπογραφικό διάγραμμα

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Στη ρύθμιση αυθαιρέτων μπορούν να ενταχθούν όλα τα ακίνητα που είναι κτισμένα χωρίς οικοδομική άδεια, έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση, έχουν αυθαίρετες κατασκευές (πισίνες, κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους) ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους μέχρι και 28/07/2011 και να μην βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών (χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.)

ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ
 Το πρόστιμο υπολογίζεται ως το γινόμενο των τετραγωνικών της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης του ακινήτου και επί μια σειρά συντελεστών (μειωτικών ή αυξητικών) ανάλογα με το είδος του ακινήτου, την παλαιότητα του, το είδος και το μέγεθος της αυθαιρεσίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οφειλέτη κ.α. Για παραβάσεις δόμησης έως 20 τμ. προβλέπεται εφάπαξ πρόστιμο 2000 € για κτίρια σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500€ και 3000 € για μεγαλύτερη τιμή ζώνης.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 - Για πρώτη κατοικία με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου και μικρότερη από 50% υπέρβαση δόμησης σε περιοχή με τιμή ζώνης τα 1500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 9.000 ευρώ
- Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 18.000 ευρώ
- Για πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 20.400 ευρώ
- Για δεύτερη κατοικία με οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση δόμησης μεγαλύτερη του 50%, τιμή ζώνης 700 ευρώ και αυθαιρεσία 100 τ.μ το πρόστιμο θα είναι 8.925
- Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης τα 700 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 17.850 ευρώ
- Για δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 25.500 ευρώ.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :
 α. Αίτηση του ιδιοκτήτη
 β. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ακινήτου και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση Μηχανικού, αντίγραφο της άδειας οικοδομής εφόσον υπάρχει, τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις των χώρων που αφορούν της αυθαίρετες κατασκευές, απόσπασμα ρυμοτομικού χάρτη ή χάρτη εξαρτημένου από το εθνικό σύστημα συντεταγμένων, φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, ειδικό δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού και αντίγραφο του Ε9
γ. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500€ / 1000€ ή 2000€ ανάλογα με το μέγεθος της αυθαίρετης κατασκευής
δ. Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου

Τα δικαιολογητικά α. , γ. και δ. πρέπει να κατατεθούν έως 30/11/2011 ενώ δίδεται προθεσμία 4 μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών της παραγράφου β.

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΙ ΟΜΩΣ … «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»

Δεν αναφέρομαι στη … στοιχειωμένη έκφραση , αλλά στη πραγματικότητα που εμείς οι μεσίτες διαπιστώνουμε καθημερινά.
Λεφτά υπάρχουν απλώς … ξοδεύονται πιο δύσκολα, πιο επιλεκτικά.
Σήμερα οι αγοραστές ζητούν ευκαιρίες , διαπραγματεύονται σκληρά και με όπλο τα μετρητά τους , διεκδικούν και πετυχαίνουν τιμές που προ εξαμήνου ακόμα , ακούγονταν εξωπραγματικές.
Ποιος θα φανταζόταν πέρσι και πολύ περισσότερο πρόπερσι ότι θα μπορούσε να αγοράσει διαμέρισμα στους καλούς δρόμους του κεντρικού Κολωνακίου με 3.500 ευρώ το τετραγωνικό! Μάλλον κανείς, ούτε και εμείς οι επαγγελματίες της αγοράς.
Οι τιμές έπεσαν, οι πωλητές «ξύπνησαν» και οι σοβαροί επενδυτές βγήκαν δυναμικά στην αγορά.
Οι ευκαιρίες πωλούνται μέσα στο τρίμηνο ενώ οι … μεγάλες ευκαιρίες αυθημερόν.
Αξιολογήστε το ακίνητο σας με τα σημερινά δεδομένα και πουλήστε το .
Κάποιος θα αποκτήσει το ακίνητο που ονειρεύεται και εσείς το … υπερ-όπλο των μετρητών ΕΥΡΩ.
Ακόμη τουλάχιστον!