Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Ν. 4014/2011)

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η βεβαίωση μηχανικού και η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, απαιτούνται και για τα αδόμητα οικόπεδα και αγροτεμάχια, όπου θα δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κτίσμα . Η δήλωση θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα.
Εντός το πολύ δύο εβδομάδων, θα είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ που θα διευκολύνει στην ηλεκτρονική κατάθεση των βεβαιώσεων των μηχανικών ούτως ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητα και η νομιμότητά τους. Επίσης θα κατατεθούν και όλες οι βεβαιώσεις που εκδόθηκαν και θα εκδοθούν μέχρι να ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα.
Τέλος οι αμοιβές των μηχανικών για τις βεβαιώσεις και τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, θα είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των δύο μερών, σύμφωνα με το νόμο 3919/2011. Ο νόμος ορίζει την απελευθέρωση των αμοιβών ( μεγαλύτερες ή και μικρότερες από τις νόμιμες ) με ταυτόχρονη διατήρηση των κρατήσεων και εισφορών στο επίπεδο που αντιστοιχεί στις νόμιμες. 


Μιχάλης Σιδηρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ - Μ.Β.Α
Μόνιμος Συνεργάτης EPSILON TEAM real estate PLUSΤετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ - ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ


Αυξάνονται οι αντικειμενικές από 1/1/12 σύμφωνα με δήλωση του υπουργού οικονομικών μέχρι και 100% με στόχο την εξομοίωση τους με την εμπορική αξία των ακινήτων.
Αν συμβεί αυτό και δεν συνοδευθεί από μείωση του φόρου μεταβίβασης και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την αγορά πρώτης κατοικίας , σε συνδυασμό και με την αυστηρότατη αξιολόγηση των τραπεζών στη χορήγηση δανείων, η  κτηματαγορά θα πεθάνει.
Επίσης ήδη κυκλοφορούν στην αγορά , ακίνητα των οποίων η τιμή πώλησης είναι μισή της αντικειμενικής και μειώνεται συνεχώς.  Τι θα συμβεί σ αυτή την περίπτωση;  
Για όλα αυτά και για όλα όσα δεν μπορούμε να προβλέψουμε  , η πρότασή μας είναι : ρίξτε την τιμή και πουλήστε σήμερα.